100. Rocznica odzyskania niepodległości. Obchody w Lesznowoli 3-6.10.2018

on 27 wrzesień 2018